LAMELA 1

Novi stambeno-poslovni objekat

Naš novi stambeno-poslovni objekat gradićemo u Kozarskoj ulici u Banjaluci. Planirana je izgradnja objekta u formi slova „L“, koji čine dvije lamele na jedinstvenoj građevinskoj parceli, sa jedinstvenom podzemnom/suterenskom etažom.

Objekat je pozicioniran vertikalno na Kozarsku ulicu. Lamela do Kozarske ulice je predviđena kao stambeno-poslovna, spratnosti Po+S+P+4, a lamela orijentisana prema rijeci Vrbas kao stambena, spratnosti Su+P+4+M.


U neposrednom okruženju, u skladu sa Regulacionim planom, planirani su uglavnom objekti istog karaktera, a sa zapadne strane, iza planiranog spoja dvije obale rijeke Vrbas, stambeno naselje sa dominantnim individualnim stanovanjem.

3D PRIKAZ OBJEKTA

PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

3. SPRAT

4. SPRAT

+387 51 385 995

ili nas posjetite lično!